De AWS HAVENMEESTERS voor de passantenhaven Akkrum

Met in gang van 1 juli is AWS begonnen met het beheer van de passantenhaven en de ligoevers in Akkrum. De gemeente heeft na diverse gesprekken met een afvaardiging van onze vereniging AWS Eendracht besloten het beheer in handen te geven van de vereniging. Naar aanleiding van een advertentie c,q. oproep hebben zich diverse kandidaten aangemeld voor het havenmeesterwerk. Met vier personen zijn wij het seizoen, wat natuurlijk al begonnen was gestart. De werkzaamheden betreffen het incasseren van de liggelden van de passantenhaven en de ligoevers ( Dijk richting Terherne, Spoorbrug en It Stalt). Zorgen voor het schoonhouden van de het toiletgebouw en de douches in het havenkantoor en het informeren van de toeristen over Akkrum en omgeving. Hiervoor was er in het hoogseizoen van 16.00 tot 17.00 uur een soort spreekuur in het havengebouw.

Hiermede werd tevens de oude functie VVV weer een beetje hersteld. Met veel plezier hebben onze havenmeesters hun werk gedaan.  De contacten met passanten zijn in het algemeen positief. Akkrum viel goed in de smaak bij velen: ze waren hier al vaker geweest of wilden persé ook nog  naar Akkrum. De vraagstelling in het havenkantoor ging meestal over fietsroutes en kleine uitstapjes in de buurt. Veel buitenlanders bezoeken ons met een huur of eigen boot. Veel gasten uit Tsjechië , Duitsland, Israël, Engeland en Zwitserland . In het hoogseizoen was de haven te klein. Veel boten moesten helaas door varen en kwamen zo terecht bij de ligoevers. Ook de bezoekers van de ligoever richting Ter Herne maken gebruik van het havenkantoor  voor de douches e.d. Kortom wij kunnen melden dat wij het een geslaagde proef vonden.

De reden voor AWS Eendracht was er beter van te worden, niet alleen PR, maar ook financieel. Daardoor kunnen wij nu weer andere leuke dingen gaan doen.

Zoals het er nu uit ziet gaan wij door in het jaar 2020.  Wij zullen dus ook dan weer havenmeesters nodig hebben en ook leden die een uurtje in het havenkantoor info willen geven en geld ontvangen voor de ligplaatsen. De vier havenmeesters van dit jaar willen graag door, maar wij zoeken er nog een paar extra.