Extra ALV 15 december 2022

Via de mail zijn alle leden op de hoogte gebracht van de uitkomst van de ledenraadpleging omtrent de nieuwe plannen rondom de ontwikkelingen bij de verenigingshaven.

De uitslag en de daar bij gegeven opmerkingen wil het bestuur graag op korte termijn bespreken met de leden. Daarom is er een extra ALV op 15 december aanstaande in de bovenzaal van de Kromme Knilles om 20.00 uur. 

De officiële uitnodiging worden zo spoedig mogelijk naar de leden verzonden.

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van AWS Eendracht