De jaarlijkse algemene ledenvergadering ‘ALV’

Door de Corona situatie wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) schriftelijk (per mail) georganiseerd. Alle leden zijn hiervan op de hoogte gesteld. Reacties graag uiterlijk 7-10-2020 aanleveren.