Organisatieoverzicht

Het bestuur streeft naar een organisatie waarbij haar leden zoveel mogelijk betrokken zijn. Daarom zijn er meerdere commissies met verschillende aandachtsgebieden werkzaam. Mocht je iets voor de vereniging willen betekenen, laat dat het bestuur dan weten.


Verenigingsbestuur

Het bestuur houdt zich bezig met onder meer het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van het algemene beleid van de AWS Eendracht op basis van het jaarplan en de begroting. Het verenigingsbestuur legt daarover verantwoording af aan de leden.

Pieter van der Mark (Voorzitter)
Sjaak Bos / Nicoline Koers (Secretariaat)
Harriet van Dalfsen (Penningmeester)
Joost van Rooij (Bestuurslid)
Ina Sterkenburg (Bestuurslid)


Activiteiten-commissie

De activiteiten-commissie organiseert diverse evenementen op en rond het water.

Ibrichje Engelsma
Joost Davidse
Frans Goerres
Hans Bijker


Havencommissie

Rob Platteel
Giraar van Schijndel


Jeugdcommissie

De jeugd is een belangrijk onderdeel van onze club. Elk jaar worden er zeilcursussen gegeven voor beginners tot (ver)gevorderden. De laatste jaren verwelkomen we steeds meer cursisten met groot succes.

Ingeborg Posthuma (Voorzitter)
Annelies de Ridder
Hans Tuinenga
Laurens van Amstel


PR commissie

De PR commissie communiceert over verenigingsnieuws en evenementen naar leden en externe contacten middels de website, social media en advertenties / nieuwsbrieven en posters.

Joost van Rooij (Voorzitter)


Maandagavond Zeilen

Geert Heerschop
Pieter van der Mark


RC commissie

Gerrit Jan Dijkstra
Vacature