Organisatieoverzicht

Het bestuur streeft naar een organisatie waarbij haar leden zoveel mogelijk betrokken zijn. Daarom zijn er meerdere commissies met verschillende aandachtsgebieden werkzaam. Mocht je iets voor de vereniging willen betekenen, laat dat het bestuur dan weten.


Verenigingsbestuur

Het bestuur houdt zich bezig met onder meer het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van het algemene beleid van de AWS Eendracht op basis van het jaarplan en de begroting. Het verenigingsbestuur legt daarover verantwoording af aan de leden.

Edze Posthuma (Voorzitter)
Menno Bokslag (Secretaris)
Alberto de Kroon (Penningmeester)
Ulbe Bijlsma (Bestuurslid)
Marijke de Jager (Bestuurslid)
Jan Anton Koers (Bestuurslid)


Activiteiten-commissie

De activiteiten-commissie organiseert diverse evenementen op en rond het water.

Ine Franke (Voorzitter)
Ibrichje Engelsma
Hans Bijker
Joost Davidse


Havencommissie

De havenmeesters:

Marten de Jong
Hielke de Jong
Niels van der Veen


Jeugdcommissie

De jeugd is een belangrijk onderdeel van onze club. Elk jaar worden er zeilcursussen gegeven voor beginners tot (ver)gevorderden. De laatste jaren verwelkomen we steeds meer cursisten met groot succes.

Ingeborg Posthuma (Voorzitter)
Nicoline Koers
Willem Biesheuvel
Annelies de Ridder


PR commissie

De PR commissie communiceert over verenigingsnieuws en evenementen naar leden en externe contacten middels de website, social media en advertenties / nieuwsbrieven en posters.

Marijke de Jager (Voorzitter)
Marit Oost (Web redacteur)
Joelle Rademakers (Communicatiespecialist)
Yvonne Bergsma (Communicatiespecialist)
Wiepkje Kooistra (Grafisch vormgever)


Specials-commissie

Wij zijn fanatieke watersporters die als taak hebben om speciale en vooral spectaculaire activiteiten te organiseren voor jong en oud.

Hielke Hijlkema (Voorzitter)
Kees Post
Arnold Oosterdijk
Joost Davidse


Wedstrijdzeilen-commissie

Rixt Smit (1e contactpersoon)
Niek Roorda
Brent Bearda-Bakker
Willem Starke
Bart Jan van Dixhoorn (aanspreekpunt verenigingscompetitie)