Verenigingscompetitie

De Verenigingscompetitie is een initiatief van het Watersportverbond District Noord en is ontstaan rond het jaar 2000. Het is een wedstrijdserie in polyester Valken van verhuurbedrijven en zeilscholen waaraan bijna alle aangesloten Noord Nederlandse watersportverenigingen deelnemen, waaronder AWS Eendracht.

Iedere vereniging levert 3 zeilteams die 3 polyester Valken bemannen tijdens een dinsdagavond wedstrijdserie in het voorjaar. Iedere vereniging organiseert bovendien 1 wedstrijdavond tijdens die voorjaarscompetitie.

Omdat bijna alle verenigingen in Noord Nederland meedoen, kunnen ze niet allemaal tegelijk in 1 wedstrijdreeks op 1 locatie zeilen. Daarom is er een verdeling gemaakt in 4 divisies met 5 verenigingen per divisie. Tijdens een wedstrijdavond van een divisie zeilen er dus 5 verenigingen, ieder met 3 polyester Valken met minimaal 2 bemanningsleden per Valk. En dan zijn er natuurlijk nog de mensen van de organisatie.

Per wedstrijdavond wordt er bij een van de zeilscholen gezeild op een meer in Friesland, Groningen of Drenthe, afhankelijk van de divisie. Op zo’n avond zijn er dus een 30 tal deelnemers. Tijdens het palaver wordt er om de boten geloot. Na afloop volgt meteen de prijsuitreiking met een korte maar altijd weer zeer gezellige nazit.

Na de 5 wedstrijden per divisie ontstaat er een klassement. Maar de competitie is dan nog niet afgelopen want eind augustus of begin september volgt de finale tijdens de slotavond in Heeg. Daar zijn voldoende Valken beschikbaar voor alle deelnemers in alle divisies. Dat zijn dus 60 boten met minstens 120 bemanningsleden!

Tijdens de nazit volgt de prijsuitreiking, per divisie een vereniging die daarin kampioen is geworden. De kampioen in de hoogste divisie is bovendien overall kampioen. Uit de puntentelling blijkt vervolgens welke vereniging promoveert naar een hogere divisie of degradeert naar een lagere. En die indeling vormt dan weer de basis voor de divisie indeling van het volgende jaar. Al die informatie is te vinden op de website van het watersportverbond als je in het zoekvenster verenigingscompetitie typt.

Ingewikkeld? Ja, dat lijkt wel zo maar dat is echter niet zo belangrijk. Want het doel is namelijk dat per zeilteam een ervaren wedstrijdzeiler met een gewoon zeilend lid van een vereniging een Valkteam per wedstrijdavond vormt. Zo kunnen minder ervaren zeilers heel veel van het zeilen en het wedstrijdzeilen opsteken. Per vereniging is er bovendien een teamcaptain die de teamvorming en de wedstrijdavond voor zijn vereniging coördineert.

Bij AWS Eendracht is Fokke Schouwstra de teamcaptain, hij deelt de teams in en organiseert met een aantal leden en de Drijfveer de wedstrijdavond van AWS Eendracht. De beoogde data zijn: 17 april 2018 (GWS – Pikmeer), 24 april 2018 (AWSEendracht – Terkaplester poelen), 29 mei 2018 (HWSV – Pikmeer) en 6 juni 2018 (locatie onbekend).

Hebt u belangstelling om een keer mee te zeilen meldt u dan aan bij Fokke Schouwstra: 06-23128829.

De schipper is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn / haar schip en bemanning. Na inschrijving/betaling berust de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de schipper. Schipper en bemanning handelen geheel op eigen risico en kunnen in geen geval de organisatoren van AWS Eendracht of een ander, betrokken bij de organisatie, aansprakelijk en of verantwoordelijk stellen. De deelnemer verklaart hiermee deel te nemen geheel voor eigen risico.