Wedstrijden

AWS Eendracht organiseert verschillende evenementen voor de jeugd. In de evenementenkalender is opgenomen wanneer er wat wordt georganiseerd. Daarnaast zijn er ook diverse wedstrijden waaraan je kunt deelnemen zoals:

Opticup Sneek

Kleine Sneekweek: 10-13 mei 2018

Pinkster Grou: 19-21 mei 2018

Combi Sneek: 7-8 juli 2018

Sneekweek: 4-9 augustus 2018

De deelnemer is ten allen tijde verantwoordelijk. Na inschrijving/betaling berust de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de deelnemer. De deelnemer handelt geheel op eigen risico en kan in geen geval de organisatoren van AWS Eendracht of een ander, betrokken bij de organisatie, aansprakelijk en of verantwoordelijk stellen. De deelnemer verklaart hiermee deel te nemen geheel voor eigen risico.