Zeilmarathon

De Grouster Zeilmarathon is een uitdagende tocht over de wateren rond Grou en is een initiatief van watersportvereniging KWV Frisia en wordt mede georganiseerd door De Wergearster Wettersport Feriening, IJs en Zeilvereniging De Kruiswaters en Watersportvereniging AWS Eendracht.

De Grouster Zeilmarathon kan gevaren worden in elke zeilboot die tot de ‘categorie open zeilboot’ behoort en voorzien is van een strijkbare mast. Door gebruik te maken van een internationaal gehanteerde handicapformule zal de daadwerkelijke gezeilde tijd omgerekend worden (berekende tijd = zeiltijd x 100 : SW). Zo kan elk schip kans maken op de eerste prijs en de juiste uitslag in het klassement. De route is ongeveer 42 km lang.

Na de finish zal de prijsuitreiking plaatsvinden in het Zeilcentrum Grou en kan er gebruik gemaakt worden van een buffet. Na de prijsuitreiking die tot ongeveer 21:00 duurt is er een afsluitend feest in het dorp. Aldaar kan er nagenoten worden onder het genot van livemuziek van een mooie zeildag.

Route

De start van de Zeilmarathon is in Grou. Via de Staande Mastroute zeil je naar Wergea en Warten en vervolgens over de Krúswetters richting Earnewâld. Voor Earnewâld vervolgt de route zich via de Folkertsleat en de Grêft richting de Ie. Aan het einde van de Ie linksaf bij Pean richting Akkrum. Vanuit Akkrum retour naar Grou via Pean en de Pikmar (i.v.m. stremming van de doorvaart in Jirnsum). De finish is na ca. 42 km bij het Zeilcentrum in Grou. (Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de route gewijzigd worden.)

Het lustrum van de Grousterzeilmarathon is op Zaterdag 13 oktober 2018! Inschrijven vanaf 6 mei 2018 via deze link.

De schipper is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn / haar schip en bemanning. Na inschrijving/betaling berust de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de schipper. Schipper en bemanning handelen geheel op eigen risico en kunnen in geen geval de organisatoren van AWS Eendracht of een ander, betrokken bij de organisatie, aansprakelijk en of verantwoordelijk stellen. De deelnemer verklaart hiermee deel te nemen geheel voor eigen risico.