AWS Zeilen

AWS Eendracht biedt verschillende mogelijkheden aan om te (leren) zeilen:

  • Avondwedstrijden: zeilen in Valken op de Wijde EE (in samenwerking met zeilschool Pean)
  • Laserzeilen: zeilen in Lasers op het Morra Meer bij Hemelum (in samenwerking met zeilschool de Morra)
  • Vereningingscompetitie: wedstrijdserie in Valken tussen Noord Nederlandse Watersportverenigingen (Watersportverbond District Noord)
  • Zeilen in Akkrumer Jol: AWS Eendracht heeft een Akkrumer Jol die je kan huren om een dagje te zeilen
  • Zeilmarathon: uitdagende tocht over de wateren rond Akkrum, Grou en Terherne in open zeilboten met strijkbare mast (in samenwerking met KWV Frisia).